Home >

news ヘルプ

論文・著書情報


タイトル
和文:火災時における情報と建築空間の構成が避難意思決定に及ぼす影響(その1) 
英文: 
著者
和文: 坪田慎介, 疋田篤史, 山田常圭, 大野隆造.  
英文: shinsuke tsubota, Atsushi Hikita, Tokiyoshi Yamada, Ryuzo OHNO.  
言語 Japanese 
掲載誌/書名
和文:日本建築学会大会学術講演梗概集A-2 
英文: 
巻, 号, ページ         pp. 247-248
出版年月 2010年9月 
出版者
和文:日本建築学会 
英文: 
会議名称
和文:日本建築学会大会 
英文: 
開催地
和文:富山 
英文: 

©2007 Tokyo Institute of Technology All rights reserved.