Home >

news ヘルプ

論文・著書情報


タイトル
和文: 
英文:Cross Section Measurement of 237Np(n,γ) at J-PARC/MLF/ANNRI 
著者
和文: 廣瀬, 古高和禎, 原かおる, 原田秀郎, 堀順一, 井頭, 加美山隆, 片渕竜也, 木村敦, 金政浩, 木野, 北谷, 鬼柳, 小泉, 水本, 中村詔司, 大島真澄, 藤暢輔..  
英文: Kentaro Hirose, Kazuyoshi Furutaka, Kaoru Hara, Hideo Harada, Jun-ichi Hori, MASAYUKI IGASHIRA, Takashi Kamiyama, Tatsuya Katabuchi, Atsushi Kimura, Tadahiro Kin, Koichi Kino, Fumito Kitatani, Yoshiaki Kiyanagi, Mitsuo Koizumi, motoharu mizumoto, Shoji Nakamura, Masumi Oshima, Yosuke Toh.  
言語 English 
掲載誌/書名
和文: 
英文:Nuclear Data Sheets 
巻, 号, ページ Vol. 119        pp. 48–51
出版年月 2014年5月1日 
出版者
和文: 
英文: 
会議名称
和文: 
英文: 
開催地
和文: 
英文: 
DOI https://doi.org/10.1016/j.nds.2014.08.015

©2007 Tokyo Institute of Technology All rights reserved.