Home >

news ヘルプ

論文・著書情報


タイトル
和文: 
英文:A 32kHz-Reference 2.4GHz Fractional-N Oversampling PLL with 200kHz Loop Bandwidth 
著者
和文: Qiu Junjun, SUN Zheng, Liu Bangan, Wang Wenqian, XU Dingxin, HERDIAN HANS, HUANG Hongye, Zhang Yuncheng, Wang Yun, 白根 篤史, 岡田 健一.  
英文: Junjun Qiu, Zheng Sun, Bangan Liu, Wenqian Wang, Dingxin Xu, Hans Herdian, Hongye Huang, Yuncheng Zhang, Yun Wang, Atsushi Shirane, Kenichi Okada.  
言語 English 
掲載誌/書名
和文: 
英文: 
巻, 号, ページ        
出版年月 2021年2月 
出版者
和文: 
英文: 
会議名称
和文: 
英文:IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) 
開催地
和文: 
英文: 

©2007 Tokyo Institute of Technology All rights reserved.