Home >

news ヘルプ

論文・著書情報


タイトル
和文:サブナノ粒子の鋳型応用を指向したメタロペプチドの合成とその構造観測 
英文: 
著者
和文: 安徳七海, 西山和輝, 田中祐圭, 今岡享稔, 大河内美奈, 山元公寿.  
英文: Nanami Antoku, Kazuki Nishiyama, Masayoshi Tanaka, Takane Imaoka, Mina Okochi, Kimihisa Yamamoto.  
言語 Japanese 
掲載誌/書名
和文: 
英文: 
巻, 号, ページ        
出版年月 2021年9月7日 
出版者
和文: 
英文: 
会議名称
和文:第70回高分子討論会 
英文: 
開催地
和文: 
英文: 

©2007 Tokyo Institute of Technology All rights reserved.