Home >

news ヘルプ

論文・著書情報


タイトル
和文:メタロペプチド鋳型法による金属サブナノ粒子 
英文: 
著者
和文: 安徳七海, 西山和輝, 田中祐圭, 今岡享稔, 大河内美奈, 山元公寿.  
英文: Nanami Antoku, Kazuki Nishiyama, Masayoshi Tanaka, Takane Imaoka, Mina Okochi, Kimihisa Yamamoto.  
言語 Japanese 
掲載誌/書名
和文: 
英文: 
巻, 号, ページ        
出版年月 2021年9月16日 
出版者
和文: 
英文: 
会議名称
和文:錯体化学会 第71回討論会 
英文: 
開催地
和文: 
英文: 

©2007 Tokyo Institute of Technology All rights reserved.